”Kunsten der ville redde verden”: Richard Mortensen – kunst og beskueren!

Dette indlæg blev udgivet i ARoS, Formen - Farven - Fladen, Samlingen den af .

“Linierne skærer i øjnene de skærer og skriger og en stor dynamik aabner sig” – Citat Richard Mortensen

Richard Mortensen er en af ARoS Aarhus Kunstmuseums centrale kunstnere i den permanente samling. Museet ejer en blanding af grafik, skulptur og maleri. Et værk som adskiller sig fra museets øvrige værker af Richard Mortensen, er hans store relief som bliver vist i udstillingen Formen Farven Fladen. I arbejdet med det store relief Uden titel. Bevægeligt relief, 1972/1994 fik Mortensen mulighed for at arbejde helt konkret med billede og beskuer forholdet. Tanken bag værket var, at beskueren skulle skubbe relieffets flader frem og tilbage, og dermed skabe dynamik og varierende kompositioner i værket. En let tilgængelig og alligevel tankevækkende form for interaktion, hvor beskueren bliver medskaber af værket og ved selvsyn kunne opleve hvordan former, farver og flader påvirker hinanden. Mange hænder og tidens tand har dog slidt så kraftigt på værkets mekanik, at det ikke længere er muligt. Foto af værker

Udstillingen Formen Farven og Fladen udstiller også andre værker af Richard Mortensen. Et værk som også kan opleves på udstillingen er Bourgtheroulde, 1955. Dette værk er placeret tæt ved værket Skulptur, 1957 af Francesco Marina Di Teana, som er givet til museet i donation af Ricard Mortensen. I arbejdet med udstillingen opdagede udstillingens kuratorer, at disse værker mimede hinanden i deres udtryk og form, når man stillede sig foran skulpturen, med front mod maleriet. Når du besøger museet næste gang, kan du måske også se lighederne i skulpturens og maleriets former.

Info

Richard Mortensen, 1910 – 1993, DK
ARoS ejer 29 værker af Richard Mortensen, hvoraf 7 vises i udstillingen Farven, Formen, Fladen.
Værket Uden titel. Bevægeligt relief påbegyndte Richard Mortensen i 1955, men værket fik først farve efter hans død i 1994. Værket blev farvelagt ud fra skitser som Mortensen havde udformet.