Atelieret i ARoS Public opbløder grænser mellem kunstner og publikum

Dette indlæg blev udgivet i ARoS, ARoS Public, Formidling den af .

Forrige onsdag åbnede ARoS Public, museets nye formidlingsplatform på niveau 3, der bl.a. indeholder digitale stationer, nye kreative værksteder, en Salon, et Auditorium og et Atelier. ARoS Public består således både fysisk, men også på visionsplan af en række forskellige byggesten. Fælles for al aktivitet på etagen er dog et brændende ønske om at opbløde grænserne mellem publikum og kunstner, at give plads til flere og bedre samtaler om kunst og dens betydning for vores liv, samt at give flere mennesker (barn, ung, ældre, høj som lav) en endnu tættere berøring med kunsten og dens processor.

Atelieret i ARoS Public vil fremover huse arbejdende kunstnere for kortere og længere perioder (1-3 måneder). Rummet er ganske særligt for at vidt, at det er enormt offentligt tilgængeligt – helt konkret er alle rummets vægge af glas. For rigtig mange af de kunstnere, som vi har talt med om Atelieret, er det et angstprovokerende vilkår for deres kunstneriske praksis på den måde at stå til åben skue for alle de, som passerer forbi. Det er selvfølgelig ikke hensigten at hverken kunstner eller publikum skal have oplevelsen af, at noget alt for privat gøres offentligt. Derfor gør vi os meget umage med at udvælge kunstnere til Atelieret, som dels ønsker at tale om og reflektere over deres arbejde, og hvis praksis passer til stedet. Helt konkret arbejder kunstneren i Atelieret i november og december, Christian Reiter, på en større installation, hvor en række sensorer reagerer på menneskelig aktivitet – varme, bevægelse mm. – der giver et output i form af lyd og lys. Reiter har brug for at teste disse sensorer på så mange forskellige mennesker, som muligt – hvorfor det for ham er helt ideelt at arbejde på installationen i ARoS Public Atelier.

Christian Reiter i Atelier

Christian Reiter i Atelier

Det er en hjertesag for os, at ARoS Atelier skal styrke den kreative og kunstneriske fødekæde, lokalt som nationalt. Fordi Atelieret er et så særligt rum at arbejde i, tror vi på, at vi må alliere os med fortrinsvis lokale samarbejdspartnere – lige fra idéudvikling og kuratering til opbygning af det rigtige arbejdsmiljø for den enkelte kunstner. Det handler i høj grad om at deles om ejerskabet over Atelieret, fordi det er i samarbejdet, at de gode ideer opstår. Vi har i første omgang alliereret os med FSK (Forening for Samtidskunst), som kuraterer rummet i november og december samt Institut for (x), der i tæt samspil med FSK og Christian Reiter er med til at skabe et godt arbejdsmiljø i Atelieret.

Hvad der sker herefter, er fortsat uvist. Vi har flere ideer på tegnebrættet, men opfordrer jer til både at kigge forbi Atelieret og følge med i Christian Reiters proces samt holde øje med, hvad vi finder på til januar. For os handler det ikke om, at finde den rigtige opskrift og gentage den i det uendelige, men om at turde tage chancer, invitere forskellige kunstnere, aktører og foreninger op til dans og se, hvor det ender – mon ikke vi i hvert fald alle sammen bliver klogere og rigere på oplevelser med udgangspunkt i kunsten undervejs.

ARoS Public er støtte af Nordea Fonden.