Kære dagbog – I dag foregik vores fysik undervisning på ARoS…

Dette indlæg blev udgivet i ARoS, Formidling, Samlingen den af .

Det ligger næppe lige til højrebenet for en elev i 9. klasse at relatere oplevelsen af Olafur Eliassons ”Your Rainbow Panorama” (2011) til fysikforsøg baseret på stjernekastere. Eller at en analyse af hvalernes kommunikation under vand vil kunne udbygge oplevelsen af Tony Ourslers kunstinstallation ”Unk” (2004). Men i mit arbejde med formidling af kunst til skoleelever er det bl.a. den slags forbindelser, jeg ser en stor værdi i at tydeliggøre: Ikke alene for at gøre museumsbesøg relevant for en bredere vifte af undervisningssammenhænge, men mest af alt for at åbne elevernes øjne for kunstens spændvidde, dens forskellige afskygninger og utallige referencer.

I formidlingsafdelingen på ARoS arbejder vi ud fra en overbevisning om, at kunsten er mest spændende der, hvor den møder brugerne og mest værdifuld, når dette møde skaber alternative former for interaktion og giver nye perspektiver. Hvad enten der er tale om formidlingsopgaver, der relaterer sig til udstillinger, særarrangementer eller undervisning, forsøger vi derfor også hele tiden at være bevidste om at skabe grobund for indsigt og refleksion, ligesom vi ønsker at inspirere vores brugere til at se kunsten i større perspektiver og i brede sammenhænge.

Mit ansvarsområde er udvikling af formidling til børn og unge. I arbejdet med at integrere kunstoplevelser i forskellige undervisningssammenhænge, er netværket fra undervisningsverdenen en vigtig ressource. Derfor er jeg også rigtig glad for at kunne delagtiggøre jer i nyheden om, at vi for nylig har indgået såkaldte ”forpligtende partnerskaber” med to af kommunens skoler: Samsøgades Skole (Aarhus C.) og Engdalskolen (Brabrand).

_MG_4564

Men hvad indebærer det for skolens elever, at være i partnerskab med et museum som ARoS? Og hvilken effekt forventes den slags aftaler at have på museets formidlingstilbud? Vi har naturligvis store forventninger til disse forpligtende partnerskaber – både på skolernes, museets og elevernes vegne. Den slags samarbejder begrænser sig nemlig ikke bare til, at klasserne på Samsøgades Skole og Engdalsskolen skal noget mere på kunstmuseum. Det handler derimod om, at vi i fællesskab skal arbejde med udvikling af de muligheder, der ligger i at inddrage et kunstmuseum som ARoS som alternativt læringsmiljø og dermed altså understøtte skolernes undervisning.

Kort sagt: Målet er at finde nye måder at koble kunsten på museet med undervisningen på skolerne. Midlet er at inddrage eleverne aktivt i udviklingsarbejdet, stimulere deres nysgerrighed, pirre deres fantasi samt relatere oplevelserne til deres aktuelle hverdag.

Så stay tuned: Vi glæder os til at kunne dele en masse nye undervisningsrelaterede formidlingserfaringer med jer i den nærmeste fremtid.