ULOVLIG GRAFFITI ER KUNSTEN I ET HJEM UDENFOR

Dette indlæg blev udgivet i ARoS, ARoS Public, Kunstens rolle den af .

Råbin, Cecilia, Emina, Sebastian, Anton, Sonny, Cecilie og Jamal har det tilfælles, at de alle har boet på gaden – et par af dem gør det stadigt. De lever udenfor; udenfor et uddannelses- og beskæftigelsesmarked og udenfor velfærdssamfundets fællesskab. Samtidig deler de en passion for at udtrykke sig kunstnerisk.

”Jeg kan bruge kunst til at ruske op i samfundet” (Råbin)

Det er især digtning, graffiti, installationer og performances, der falder i disse unges smag når det handler om at kommunikere deres budskaber til omverdenen.

”Jeg udtrykker mig gennem kunst for at frustrationerne ikke går ud over andre. (Livet er fuld af farver. Hvorfor ikke nyde dem?!)” (Jamal)

Sammen med Projekt UDENFOR, der har erfaringer med gadeplansarbejde, mens ARoS har erfaringer omkring udvikling og afvikling af kunstprojekter med unge mennesker, kom projektet ”Et hjem udenfor” op at stå. Unge blev inviteret til ARoS Public for at arbejde sammen med to anerkendte kunstnere; Jens Haaning og Mikkel Carl. Workshoppen varede i fire dage og kulminerede i en fernisering af de unges kunstneriske projekter, der i tråd med projektets udgangspunkt, blev afholdt udenfor – ved ARoS´s hovedindgang.

”Jeg bruger kunst til at sætte mit mærke – til at vise, at jeg eksisterer” (Sebastian)

Projektets intentioner var bl.a. at udvide de unges handlemuligheder samt skabe adgang til positive fællesskaber, både arbejdsmæssigt og menneskeligt. Gennem kunstneriske udtryksformer kunne projektet skabe opmærksomhed og dialoger omkring en stigende problematik, hvor unge oplever at stå udenfor samfundet. Samtidig bidrog projektet til at få et mangfoldigt blik på, at et hjem og et liv kan antage forskellige former og retninger som vi ikke har planlagt eller ønsket.

”Når jeg er ked af det giver kunst mig sindsro” (Cecilie)

De unges kunstprojekter udtrykte håb om et samfund, hvor der er plads til mangfoldighed og menneskelig udfoldelse, hvor alle kan bidrage og opleve sig selv som en del af et større samfundsmæssigt fællesskab. Gennem de kunstneriske udfoldelser satte de unge ord på følelser og oplevelser, som var personlige og som kunne være svære at tale om.

”Jeg lærer om mange ting gennem kunst; fx bliver jeg mere kreativ i de ting jeg gør”(Emina)

På ARoS Public gav unge fra gaden deres bud på, hvad et hjem er for dem og hvordan hjemlighed kan se ud, føles og opleves. Workshoppen og den kunstneriske proces åbnede op for at de unge reflekterede over alternative veje ud af hjemløshed, og samtidig blev der bragt andre identiteter end hjemløseidentiteten i spil.

”Jeg har alt for mange indtryk og har ikke fundet det rette kunstneriske udtryk endnu” (Sonny)

De unge havde meget på hjerte og workshoppen kogte over af ideer. Der er ingen tvivl om, at de unge har et stort behov for at udtrykke sig kreativt, og at den kunstneriske atmosfære gjorde det nemmere for dem, at formidle både gode og svære oplevelser. Workshoppen og kontakten til kunstnerne virkede inspirerende på dem ikke mindst fordi kunstnerne kunne assistere dem i at finde et udtryk for det de gerne ville fortælle.

”Jeg bruger kunst til at udtrykke mig selv. Kunst gør mig glad” (Anton)

Et udvalg af de unges tanker og kunstneriske ideer blev realiseret og formidlet af dem selv til alle, der mødte op til den offentlige fernisering. Publikum kunne bl.a. opleve og høre om en papkasse indrettet som et hjem, et ophængt beboet fiskenet, en bolig-bænk, en hjemløs, der performede ”hjemløs”, bearbejdede plasticposer som symboler på ”et hjem” m.m. De unge var ”på” og ”kørte klatten” i et forrygende sammenhold. Ingen smuttede undervejs, men blev til den bitre ende, der i øvrigt var varm, kærlig og humørfyldt. Deltagelsen i en kreativ samskabelsesproces gav de unge mulighed for at opleve et fællesskab om noget andet end dét de havde i forvejen. Selvforståelsen og selvværdet fik en drejning mod fokus på nye handlemuligheder. Lad os arbejde for at skabe flere seriøse rum og muligheder af den kreative slags til unge mennesker så kunsten i deres hjem udenfor kan blive lovlig eller endnu bedre skabe nye veje i livet.

Tak til de deltagende unge, kunstnerne, Tine Vesterbøg og Projekt UDENFOR.