Hog Pasture: Survival Piece #1

Dette indlæg blev udgivet i ARoS, ARoS Triennial - The Garden, The Garden, The Past, Udstillinger den af .

Den sidste søndag i efterårsferien dannede ARoS ramme om en performance, der markerede afslutningen på ARoS Triennale The Garden – End of Times Beginning of Times. Performancen var knyttet til udstillingens værk Hog Pasture: Survival Piece #1 af kunstnergruppen Harrison Studio, der tilhørte den tidlige eco art, en kunstnergruppering der blev formet ud af Landart bevægelsen. Men modsat landart kunstens formalistiske slægtskab med minimalismen, var/er eco art kunstnerne en mere politiseret aktivistisk kunstform, hvor man søger at italesætte menneskets – til tider problematiske – forhold til naturen. Værket blev første gang opført i Bosten i 1971 og er efterfølgende blevet genopført til en række udstillinger på baggrund af dets betydning for eco art grupperingen.   

Hog Pasture: Survival Piece #1 problematiserer vores manglende forhold til grisen som natur, i stedet genkender vi blot grisen som en fragmentarisk udskæring i en køleboks, som industri, der ikke har meget tilfælles med grisen som naturlig del af naturen.

Harisson studios Survival Pieces – hvor af Hog Pasture er deres første – fungerer som en art flaskepost til en apokalyptisk fremtid, hvor mennesket skal genopdage tidligere tiders naturlige processer, en fremtid hvor fremskridtet har fjernet os fra naturen. Værket består i sin enkelthed af en række procent- og artsangivelser på plantefrø, der skal plantes ud i en plantekasse og fungere som et økosystem. Planterne er nøje udvalgt på baggrund af grisens trivsel sammen med dem. Harrison Studios værker formidler naturen ufiltreret på museet og ønsket er at overraske den besøgende med et direkte møde med naturen, som almindeligvis i museets gallerirum er tilstede som objekt for maleri, skulptur eller film.

Hos Harrison Studio træder naturen frem og i værkets afsluttende performance, hvor grisen bliver introduceret i værket og museumsrummet omdannes til en græsningsmark for to grise, bliver de traditionelle grænser mellem kunst og natur nedbrudt og det sterile gallerirum danner rammen for organiske processer.

I en samtid hvor alle klare begrebsliggørelser eroder peger Harisson Studios værk mod en kompliceret forståelse af vores kultur, ved at lade så differentierede diskurser som natur, kunst og videnskab smelte sammen. Herved skaber de et rum for at kontemplere over hvad kunstens roller er i en samtid fyldt med udfordringer, hvis løsninger kræver en udvidelse af vores nuværende mentale rum. Kunsten kan bevirke en mental udvidelse af vores forståelsesramme af den omkringliggende verden og sammenstillinger som kan synes svære at drage indenfor andre hermetisk adskilte praksisser kan visuelt stå meget tydeligt. Netop derfor er kunsten altafgørende i vores fælles forståelse af fremtidens problemstillinger.