Cool, Calm and Collected: #11 Olafur Eliasson, Pernille Kapper Williams og Peter Land

Dette indlæg blev udgivet i Cool, Calm and Collected, Udstillinger den af .

Olafur Eliasson (f. 1967): Your condensation, 2013

Your condensation består af 321 glaskugler, der på afstand ligner dugdråber. Ifølge Eliasson selv, udsprang værket af forskellige overlappende idéer. En af dem var filosoffen Peter Sloterdijks tanker om bobler og atmosfæriske enheder.Når mange bobler sameksisterer og danner skum, opstår et interessant netværk – et kollektivt hele – af former, der hver især er unikke, men samtidig helt afhængige af overfladespændingen i de omkringliggende bobler og den overordnede struktur. En anden idé grundede i måden, vanddråber formes og spejler omgivelserne på. I mange tilfælde handler Eliassons værker om at se sig selv sanse, men ikke svarende til blot at se sig selv i et spejl. Det drejer sig snarere om en kobling mellem sansning og refleksion med et mere kritisk og selvkritisk potentiale til følge.

Pernille Kapper Williams (f. 1973): Matter upon Matter

Pernille Kapper Williams (f. 1973): Matter upon Matter, 2008 samt Jealousy Control, 2013

Williams er kendt for at gøre brug af uhyre simple greb, hvor hun flytter ting væk fra deres oprindelige kontekst over i en ny. Til slut fuldendes hendes værker af en titel, som er helt afgørende for forståelsen af værket. Matter upon Matter består af to musselmalede porcelænsskåle sat oven på hinanden og Jealousy Control af en kontakt med modsatrettede pile. Hendes palet af tematikker reflekterer alt fra kønsroller og forbrugskultur til specifikke følelser som fx ambivalens etc. I det øjeblik, ting fjernes og isoleres fra deres vante omgivelser opstår der en form for rugende stilhed og utryghed. For Williams selv afspejler det et grundvilkår, baseret på den usikkerhed, som vi mennesker må forholde os til hele livet igennem.

Peter Land (f. 1966): I’m NOT Here, 2013

Peter Land (f. 1966): I’m NOT Here, 2013

Som kunstner bruger Peter Land ofte sig selv og sin egen krop som emne. Det er på sin vis også tilfældet i værket I’m NOT Here, hvor “nogen” gemmer sig bag et stort gråt forhæng. Man kan vælge at se værket som udtryk for en følelse af modsatrettede følelser, som man som menneske kan opleve, når man på den ene side ønsker opmærksomhed, men på den anden, måske føler en form for ubehag ved at være i centrum. Samtidig kan I’m NOT Here også forstås som et billede på et menneske, der prøver at lukke øjnene – eller gemme sig – for verden derude, for de katastrofer og kriser, som vedkommende dagligt konfronteres med i medierne, Facebook o.l. Set i det lys handler I’m NOT Here særligt om afmagt, fravær og anonymitet, og måske mest af alt om ansvarsforflygtigelse.