Cool, Calm and Collected: #10 Nanna Debois Buhl, Nicolai Howalt og Nina Beier sammen med Simon Dybbroe Møller

Dette indlæg blev udgivet i Cool, Calm and Collected, Udstillinger, Uncategorized den af .

Nanna Debois Buhl (f. 1975): Looking for Donkeys, 2009

Looking for Donkeys foregår på øen St. John, som Danmark købte i 1718 og bibeholdt frem til 1917. Filmen vises på niv. 3, og er en del af et større projekt, hvor Buhl i en række værker har undersøgt Danmarks kolonifortid i det, der frem til 1917 var Dansk Vestindien, nu U.S. Virgin Islands.På øen St. John lever i dag omkring 400 vilde æsler. De er efterkommere af æsler, som de danske kolonialister bragte til øen i 1700-tallet. De har i dag mistet deres funktion som trækdyr på sukkerplantagerne og strejfer om på øen som en slags kolonitidens spøgelser. Looking for Donkeys er en essayfilm i dagbogsform, som kortlægger Buhls søgen efter æslerne, som i dag er en turistattraktion og en plage for lokalbefolkningen samt en velegnet prisme – set med kunstnerens øjne – til at undersøge dette komplekse kapitel i Danmarks historie.

Nicolai Howalt (f. 1970): Light Break, 2014

Nicolai Howalts grundlæggende interesse for fotografi og for lys som materiale kommer til udtryk i Light Break-serien, en række unikke aftryk af solens stråler, skabt med afsæt i optiske linser fra slut 1800-tallet, som blev anvendt af læge og Nobelprisvinder Niels Finsen i forbindelse med lysbehandling af forskellige hudlidelser. Finsens måde at helbrede hudsygdomme på ved brug af sollys igennem linser interesserer Howalt, da Finsens praksis var meget lig det at fotografere. Da han skabte Light Break fik Howalt lov til at låne Finsens linser fra Medicinsk Museion. Han brugte dem til at fotografere og belyse lysfølsomt fotografisk papir med blåviolette og infrarøde lysstråler for derved at synliggøre områder af lyset som ellers ikke er synlige.

Nina Beier (f. 1975): Portrait Mode, 2011

Nina Beiers værk Portrait Mode består af genbrugstøj med dyreprint i forskellige farver, som er presset ind bag tre glasrammer. På afstand minder det store værk om de livlige strøg i et abstrakt ekspressionistisk maleri af eksempelvis Per Kirkeby. Herved stiller Beier ikke blot spørgsmål ved nutidens vestlige forbrugssamfund, hvor forbruget af tøj og genstande vokser konstant på trods af de klimatiske konsekvenser, overforbruget har. Hun udfordrer også det modernistiske maleris maskulint dominerede og ekspressive formsprog.

Nina Beier (f. 1975) & Simon Dybbroe Møller (f. 1976): The Industrial Revolution, 2013

Nina Beier og Simon Dybbroe Møller har sammen skabt skulpturserien The Industrial Revolution, som består af kopier af flere af den franske kunstner Rodins berømte studier af hænder, som kunstnerne har bemalet, så de ligner afhuggede hænder. Ved at bemale disse massefremstillede kopier har de på sin vis gengivet dem en grad af originalitet, da de oldgræske skulpturer rent faktisk var bemalet i klare farver. Rodin skabte disse hænder som udtryksfulde enkeltgenstande. De er adskilt fra kroppen, og dermed peger de frem imod kroppens adskillelse fra produktionen, idet håndens arbejde kan siges at forsvinde i den industrielle revolutions kølvand. Denne adskillelse har Beier og Møller videreført på en helt bogstavelig og fordrejet måde.