BAGOM ALT DET COOL – OM DE KURATORISKE TANKER BAG COOL, CALM AND COLLECTED

Dette indlæg blev udgivet i Cool, Calm and Collected, Udstillinger den af .

Det er nærmest uundgåeligt at få ørene i maskinen, når man skal tilrettelægge en stor udstilling med dansk samtidskunst. Nogen vil altid savne noget, flere eller færre kunstnere, et andet værkudvalg, andre tematikker, en strammere kategorisk inddeling – eller det omvendte – en mere løs organisering, der ikke fastlåser værkerne i en alt for entydig forståelsesramme.

Derfor er der på udstillingen Cool, Calm and Collected ikke kun én rigtig vej, men flere mulige spor.

Nutidskunstens mangfoldige stemmer

Helt fra begyndelsen var det vigtigt for os at skabe en platform, hvor kunstens mange forskelligartede stemmer blev sat i spil. Vi ønskede at gå direkte til kilden. Derfor finder man en række formidlingstiltag, hvor kunstnernes egne stemmer er repræsenteret. I de mange kunstnerinterviews, trykt i udstillingens tilhørende publikation, kan man bl.a. læse om, hvad der driver kunstnerne hver især, om de tanker, de har gjort sig forud for skabelsen af et værk og hvad de mener er kunstnerens vigtigste rolle i samfundet i dag. I film- og formidlingsprojektet ”Spørg kunstnerne” svarer de på spørgsmål, som publikum stiller i løbet af udstillingsperioden. Her er der plads til alle slags spørgsmål; fx Ser du TV? Hvad vil du mig? – eller Kan kunsten redde verden?

 

I tæt dialog med kunstnerne

Sammen med kunstnerne har vi valgt værker ud – og i sagens natur er disse meget forskellige. Derfor undlod vi at lave rum, som var skarpt inddelt tematisk. I stedet valgte vi at skrive værknære tekster i folderen, som med afsæt i kunstnernes egne tanker og visioner rummer information om hvert eneste værk, og som gør det muligt for publikum selv at skabe forbindelseslinjer værkerne imellem. Det synes nogen er befriende, mens andre måske savner en større tematisk orden, men den har vi fravalgt her, da det er mangfoldighed, der præger billedet.

Med afsæt i udstillingens i alt 80 værker forsøger vi at tage temperaturen på dansk samtidskunst. I den forbindelse har vi bestræbt os på at invitere en bred skare af kunstnere; naturligvis lige dele kvinder og mænd, de etablerede og de knap så kendte. Den ældste er født i 1955 og den yngste i 1985. Faktum er at det er meget vanskeligt, at sige noget generelt om 47 danske samtidskunstnere uden at stå tilbage med en masse postulater. Kan man det – og vil man det, spurgte vi os selv?

Hertil er svaret både ja og nej, men mest nej. For om end kunstnerne kommer fra det samme land, måske er introduceret for de samme trends og stort set er udklækket fra det samme akademi, så er der stor variation at se. Kunstnerne er globalt orienterede og beskæftiger sig med et utal af emner; fra det okkulte, posthumane, postkoloniale og klimakritiske, til det kønspolitiske og performative m.m. De kan og skal ikke prædefineres og reduceres til ét spor eller én tendens.

Mere end bare kølig æstetik

Selvom kunstscenen er mærket af spillernes diversitet, diskuteres rækken af tendenser, som har gjort sig gældende de seneste 15 år i den tilhørende publikation –  for selvfølgelig har en række tendenser gjort sig gældende. Her beskrives bl.a. det kølige look, eller den æstetiserende og formorienterede tendens, som udstillingstitlen associerer til, som én blandt flere dominerende tendenser.

De kunstnere, som arbejder i forlængelse af den afbalancerede og kølige stil er typisk inspireret af minimalismen og konceptkunsten i forening. Det gælder bl.a. Ebbe Stub Wittrup og Troels Sandegaard, men også Olafur Eliasson, Jeppe Hein, Danh Vo, Tove Storch, Elmgreen og Dragset, Jakob Kolding, Sophie Dupont og Simon Dybbroe Møller. Flere af disse arbejder med skønheden som et direkte anliggende. Men der er også kunstnere som Alexander Tovborg, Tal R og John Kørner, som synes at gøre mere eksplicit op med det forenklede udtryk. Og så er der kunstnere som Torben Ribe, Pernille Kapper Williams, Maiken Bent og Nina Beier, som går mere ironisk til værks i deres inddragelse af fundne objekter fra hverdagen, som de hver især omdanner og iscenesætter på ny.

Udstillingen Cool, Calm and Collected er med andre ord tænkt som en udstilling, der både samler og udfolder, som ikke forsøger at skære kunstnerne over én kam, men som alligevel betoner en række tendenser som har gjort sig gældende de seneste år. Dykker man ned i deres fortællinger, i publikationen eller i folderen – eller her på bloggen – vil man forstå, at de danske kunstnere har langt mere på hjerte end bare form og æstetik. Man vil forstå at kunstnerne mest af alt er Cool, Calm and Collected, som kvinden i Rolling Stones sangen, cool og behersket, ikke kun æstetisk cool. Bagom værkernes æstetiske coolness gemmer sig nemlig et utal af glødende emner, som på forskellig vis afspejler den tid og det samfund, vi alle er en del af.  

Vil du vide mere?

I det tilhørende og gennemillustrerede magasin på 256 sider, som kan købes i museumsshoppen, belyses og diskuteres dominerende tendenser i dansk samtidskunst af Dir. Erlend G. Høyersten, kritiker og kurator Toke Lykkeberg, udstillingskurator Maria Kappel Blegvad, lektor i kunsthistorie, KUA, Malene Vest Hansen, kunstskribent Louise Steiwer og post.doc. AU, Peter Ole Petersen. Deres tekster ledsages af kunstnerinterviews, hvor kunstnernes egne tanker og visioner videreformidles.

Læs også løbende om værkerne på udstillingen Cool, Calm and Collected (listet alfabetisk) her:

#1 Fra A-Kassen til Amalie Smith

#2 Fra Christian Falsnaes til Ebbe Stub Wittrup

#3 Fra Elmgreen & Dragset til Hesselholdt & Vibeke Mejlvang

#4 Jakob Kolding, Jeannette Ehlers og Jens Haaning

#5 Jeppe Hein, Jesper Just og Jette Hye Jin Mortensen

#6 John Kørner, Kirstine Roepstorff og Lea Guldditte Hestelund

#7 Lea Porsager, Lilibeth og Maiken Bent

#8 Marie Søndergaard Lolk, Mette Winckelmann og Mikkel Carl

#9 Mille Kalsmose, Morten Søndergaard og Nanna Abell

#10 Nanna Debois Buhl, Nicolai Howalt og Nina Beier sammen med Simon Dybbroe Møller

#11 Olafur Eliasson, Pernille Kapper Williams og Peter Land

#12 Rikke Benborg, Ruth Campau og Sergej Jensen

#13 Simon Dybbroe Møller, Sophie Dupont og Sophia Kalkau

#14 Superflex, Søren Thilo Funder og Tal R

#15 Torben Ribe, Tove Storch og Trine Søndergaard

#16 Troels Sandegård (sammen med Ebbe Stub Wittrup og en clairvoyant) og Tue Greenfort