Kunstmuseet som arena for børns sproglige udvikling

Dette indlæg blev udgivet i ARoS, Formidling, Kunstens rolle den af .

De danske daginstitutioner rummer forskellige former for miljøer og fysisk inventar, som bidrager til børnenes sproglige udvikling. Det kan f.eks. være et hyggehjørne med alfabetklodser, en læsehule med bøger, en væg med ordplakater eller noget helt fjerde. Men også udenfor institutionen findes der interessante miljøer, som med den rette rammesætning vil kunne udnyttes til sprogfremmende aktiviteter. Et af disse miljøer, mener vi, er kunstmuseet ARoS. 

Derfor spurgte vi os selv: Hvilke former for sproglig vinding skabes, når kreative processer og besøg på et kunstmuseum indgår som del af dagligdagen på institutioner for de 3-6 årige? Og hvordan praktiseres et sådant fokus bedst muligt? Disse elementer har vi i formidlingsafdelingen på ARoS haft mulighed for at udforske nærmere i forbindelse med vores deltagelse i det netop afrundede partnerskabsprojekt ”På spor af Kunst og Ord”.

Ideen til udforskning af de muligheder, der ligger i bevidst at arbejde med børns sproglige udvikling under et besøg på ARoS, opstod i kølvandet på min deltagelse i en studiegruppe omhandlende sprogstimulering, som Børnekulturhus Aarhus faciliterede. Så takket være en idémæssig opbakning og professionel projektstyring fra Børnekulturhusets side kombineret med økonomisk støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen fik vi konstitueret et reelt partnerskab bestående af Daginstitutionen Klods Hans i Brabrand, Aarhus Kommune, Børnekulturhus Aarhus samt ARoS.

Kort fortalt:

Med en gruppe 3-6 årige børn fra Klods Hans som drejningspunkt har projektet ”På Spor af Kunst og Ord” undersøgt de muligheder, der ligger for en daginstitution i arbejdet med at give børnene en egen erfaring med kunstneriske indtryk og kreative udtryk og på samme tid styrke deres ordforråd og kommunikative kompetencer.

For museets vedkommende gav projektet os mulighed for at imødekomme pædagogernes behov for inspiration til en givtig dialog omkring kunst, på samme tid som vi kunne afprøve mulighederne for brugen af museets udstillings- og værkstedsfaciliteter som led i børnenes sproglige udvikling. Det handlede derfor ikke om, at børnene fra Klods Hans ”bare” skulle noget mere på ARoS, men at vi i dette projekt sammen kunne gøre os nogle erfaringer omkring arbejdet med børnehavebørn og de muligheder, der ligger i at bruge et kunstmuseum som arena for børnenes sproglige udvikling generelt.

I de seneste 7 måneder har børnene i Klods Hans derfor bl.a. deltaget i eksperimenterende museumsomvisninger, været på selvbesøg med egne pædagoger, testet workshops i museets kreative Studios og haft kunstnerbesøg hjemme i institutionen. Disse elementer har givet en masse nye erfaringer, som bl.a. har resulteret i en række nye museumstiltag specifikt målrettet de 3-6 årige.

Som kronen på værket har vi i partnerskabssamarbejdet alle bidraget til det fælles inspirationskatalog: ”På Spor af Kunst og Ord”. Kataloget består af en række erfaringsbaserede mini-artikler samt forslag til kreative projekter og sprogstimulerende aktiviteter, som vil kunne udføres på institutionerne og/eller på et givent kunstmuseum.

Kataloget er derfor også først og fremmest tænkt som et inspirationsmateriale til de pædagoger, som har ønske om at arbejde mere ind i kombinationen af sproglige og æstetiske læreprocesser. Men det er naturligvis også vores håb, at kataloget vil inspirere andre kulturinstitutioner til at søsætte lignende kunst- og kreativitetsaktiviteter til fremme af børnenes sproglige udvikling.

I skal derfor være velkomne til at læse med i den elektroniske udgave her