Historien som en kabaret – Om Wael Shawkys aktuelle soloudstilling

Dette indlæg blev udgivet i ARoS, Udstillinger den af .

Udstillingen ’Wael Shawky – The Crusades and Current Stories’, kan lige nu opleves i det store udstillingsgalleri på niveau 1. Med afsæt i oprindelige historiske kilder og med marionetdukker genopfører den egyptiske samtidskunstner Wael Shawky de historiske begivenheder fra fortidens korstoge i middelalderen i sit filmiske storværk, trilogien Cabaret Crusades (2010-2015), som vises i Danmark for første gang.

Cabaret Crusades skildrer på teatralsk vis de historiske begivenheder i kronologisk rækkefølge. Bogen The Crusades Through Arab Eyes af den fransk-libanesiske forfatter Amin Maalouf danner afsæt for Shawkys marionetdukkefilm. Dukkerne er iklædt orientalsk tøj og ridderdragter. De optræder foran orientalske og europæiske kulisser, og selvom konspirationer, mord og massakrer slår tonen an, er de med til at gøre historien om korstogene mindre dramatisk. De repræsenterer os mennesker og er underlagt de tråde og systemer, som styrer dem, som et billede på samfundets skjulte magt. Men hvem udgør den skjulte magt? Shawky rejser ikke alene dette spørgsmål i forhold til middelalderens magtsystemer. Ved at rejse det samme spørgsmål i dag trækker han en parallel fra dengang til nu. En anden vigtig pointe er, at der i filmene af Shawky ingen helte findes. Ingen er entydigt gode eller onde.

Wael Shawky The Cabaret Crusades and Current Stories, 2018, ARoS Aarhus

I de store trærelieffer har Shawky taget afsæt i historiske malerier fra Europa, i dette tilfælde fra 1500- og 1800-tallet. Som kunstner forholder han sig kritisk til den måde, de historiske begivenheder er blevet genfortalt på. I reliefferne af træ såvel som i filmene tilføjer han ofte mytiske elementer for at vise os, hvordan fortidens historiske genfortællinger ofte er usande eller fordrejede. Shawky er meget bevidst om, at de bagvedliggende årsager til datidens såvel som nutidens magtpolitiske konflikter ofte er farvet af egne interesser og synspunkter. De historiske kilder anvender han derfor mest af alt som en slags råmateriale til sine værker. Ifølge ham er kilderne ofte baseret på dramatiske historier med rod i noget delvist virkeligt og delvist opdigtet. Af samme grund er filmtrilogiens titel Cabaret Crusades, som sammenstiller kabaret og korstog, bevidst tvetydig. Selv siger han:

Cabaret Crusades is a stage for history, as a performance. Although it is ambiguous, because it is partly reality and partly a perfor- mance. But for me, as someone who does not believe in any single version of history, this uncertainty is of fundamental importance.

— Wael Shawky

Wael Shawky The Cabaret Crusades and Current Stories, 2018, ARoS Aarhus

Den musiske del af trilogien udgør derfor også et vigtigt element, som en bevidst blanding af forskellige genrer; fra sange af arabiske perlefiskere til egyptisk elektromusik. Den medfører, at filmene får karakter af en kabaret – og som vi ved, rummer kabareter ofte elementer af magtkritik og satire.