Et blandet legeme og arkitekturens 21 grader

Dette indlæg blev udgivet i ARoS, Samlingen den af .

De af jer, der har besøgt ARoS her i sommervarmen, har ikke kunnet undgå at se, at der er blevet stillet et nyt kunstværk op midt i gaden igennem huset. Værket er af Hein Heinsen: Et blandet legeme og arkitekturens 21 grader. 1997-2000. Det er et stort værk, udført i aluminium, og 290 x 350 x 150 cm.

For nogle føles det nok bekendt, hvilket kan skyldes, at det tidligere stod i Aarhus Arkitektskoles foyer i Nørreport 20. Værket blev i sin tid bestilt hos kunstneren af Statens Kunstfond netop til opstilling her. Men nu skulle arkitektskolen fraflytte denne bygning, og spørgsmålet var så, hvad der skulle ske med skulpturen.

I første omgang søgte man efter andre offentlige institutioner i området, der skulle være tilgængelige for besøgende og havde et egnet rum til en ny permanent placering. Men det lykkedes ikke, fordi sådan en stor skulptur naturligvis kræver meget rum omkring sig for at komme til sin ret. Da fristen var udløbet uden resultat, begyndte kunstneren at blive nervøs for, hvad det ville ske med hans værk, og ringede derfor til os på ARoS for at spørge, om vi kunne hjælpe på en eller anden måde.

Vi havde ikke på forhånd reflekteret på denne sag, fordi vi jo ikke på museet havde noget rum til en permanent opstilling. Alligevel henvendte vi os nu og sagde, at vi desværre ikke kunne tilbyde en fast opstilling, men at vi naturligvis meget gerne ville have skulpturen overdraget til at indgå i vores samling. Efter længere forhandlinger med både Statens Kunstfond, som i sin tid havde betalt værket og Statens Bygningsstyrelse, som var dens nuværende ejer, enedes man om, at det var en fin løsning for alle parter.

Kunstneren er selv meget glad for dette resultat, og ARoS glæder sig over nu at kunne føje dette hovedværk til samlingen, der i forvejen indeholder andre værker af kunstneren, deriblandt Sinuskurver, som vi senest viste under Formen Farven Fladen udstillingen, og OR, som er med på udstillingen Human Nature.

Hein Heinsen er kendt af mange århusianere, som den kunstner, der lavede det forslag til udsmykning af Store Torv og Lille torv, som aldrig blev gennemført: Ringen, Vogterne, Kilen i 1994. Men han har udført mange andre skulpturer og udsmykninger, og har som professor ved Kunstakademiet været af stor betydning for uddannelse af en hel generation af danske kunstnere.

Skulpturens lidt kryptiske titel refererer til, at det er en figur med dels organiske og dels kubistiske former. Hans kunstneriske ambition har været at finde frem til noget universelt, men da kunst samtidig også gerne skulle være samfundsrelevant, bliver værket nødvendigvis mere kompleks. Hver gang man når til en vis grad af abstraktion, må man bøje af og vende tilbage til noget genkendeligt. Hvis man konsekvent søger ind til den helt rene form, vil man blive ved at skrælle lag på lag af – ligesom et løg – til der intet er tilbage.

Jeg har engang hørt Hein Heinsen beskrive, hvordan en kunstner som f.eks. amerikaneren Donald Judds gennemførte minimalisme nødvendigvis må føles fremmed i Europa, fordi man altid her – bare et spadestik nede – finder gamle kulturlag, som er en del af vores historiske tradition. Virkeligheden kan ikke reduceres til ren form, matematisk, fysisk, kemisk forklaret. Det er, tror jeg, grunden til at Hein Heinsens skulptur ser ud som den gør