Konference i London – Brexit, samarbejde på tværs og klimapolitik

Dette indlæg blev udgivet i ARoS, Kunstens rolle den af .

I disse uger dækker alle større medier udviklingen af Brexit (Storbritanniens udtrædelse fra EU). Bølgerne går høj, nogle er for andre imod, en øget usikkerhed om hvilke konsekvenser Brexit vil have for de europæiske landes samarbejde med Storbritannien er opstået på tværs af virksomheder og institutioner. 

I november 2018 deltog min kollega og jeg i en international konference (European Registrars Conference (ERC 2018)) med overskriften Evolve. Refresh. Collaborate.  Konferencen blev afholdt i London, og havde til formål at præsentere og introducere til en række nye strømninger og politiske agendaer, der påvirker den museale scene særligt for det europæiske samarbejde mellem museer.

Som en del af denne konference blev der blandt andet introduceret til, hvilken indflydelse Brexit  kan få for samarbejdet mellem museer, gallerier m.m. fra Storbritannien og resten af EU. Et af de væsentligste punker for, hvordan museumsverdenen kommer til at mærke ændringerne i samarbejde med Storbritannien, er ved at alle kunsttransporter nu skal igennem told og paskontrol. Denne ændring gør, at alle transporter kommer til at være længere undervejs, da der pt ikke er etableret et funktionelt system for tjek og kontrol af alle lastbiler der kører under den engelske kanal til Frankrig. Den ventetid der vil forekomme ved grænsen, er med til at forøge udgiften på transporten af kunst fra Storbritannien. Dette er desværre blot en af de mange konsekvenser som Brexit vil kunne medføre, uanset om de får et Brexit med ”deal” eller ”no-deal”

Andre emner blev dog også berørt under konferencen, blandt andet at museerne på tværs af landegrænser forsat skal være gode til at have et samarbejde, der gør det muligt at kunne udstille nogle af kunstens store mesterværker rundt i hele verdenen og ikke kun på det museum, der ejer det. Der blev også talt om en forøget velvillighed til at begrænse de låneudgifter, der kan opstå ved lån af værker fra andre museer, her tænkes der blandt andet på sænkning af forsikringspræmier, nedjustering af kravende til kurer der rejser med værket mm.

European Registrars Conference er, blandt andre, et af de tværmuseale samarbejder der gør det muligt for museerne at mødes og tale om nogle af de udfordringer de står overfor, eller danne vigtige kontakter for fremtidens udlån til kommende udstillinger.

Samarbejde på tværs af museer er væsentligt i planlægningen af en udstilling, ikke mindst for vores arbejde med den kommende ARoS triennale i 2020, hvor vi indlåner værker fra hele verdenen. Nogle af de værker vi gerne vil låne ind til denne udstilling er hovedværker fra andre museer, værker de selv vægter meget højt og som de bruger i deres samlingsophængning mm. Derfor er det særligt vigtigt, at have en god relation, men også at have gode referencer fra tidligere udstillingssamarbejder. Her gør ARoS’ langvarige samarbejde med TATE, London særligt indtryk på de europæiske museer, og åbner mange døre for nye samarbejder.

Turen til London gav stof til eftertanke, og vi er uden tvivl kommet hjem med større forståelse for nogle af de problemstillinger der gør sig gældende lige nu. Men vi er også blevet opmærksomme på de problemstillinger der ligger som det næste på dagsordenen, blandet andet det stærk øgede fokus på klimapolitik, hvilket vil medføre ændringer i forhold til transport af værker, kurer mm.
Museumsverdenen er i konstant udvikling og det er spændende at følge med og se, hvor vi er om blot 5-10 år.