I januar måned besøgte ARoS´s to formidlingsudviklere et enestående kunstmuseum i Montreal, Canada.

Dette indlæg blev udgivet i ARoS den af .

Der er ingen tvivl om at Montreal Museum of Fine Arts i Canada er noget helt særligt. Dette museum har ikke alene taget et ekstraordinært og modigt skridt i forhold til sin egen museumspraksis, men under vores nylige besøg hos de canadiske formidlingskolleger blev vi bekræftet i, at særligt de sociale og sundhedsmæssige indsatsområder, museet arbejder med, bør være med til at definere mange museers fremtidige rolle i samfundet.

På ARoS har vi indenfor de sidste par år målrettet arbejdet mod en styrket indsats på områder, hvor vi som museum tager aktivt del i samfundet og dermed også påtager os et medansvar. Vi har blandt andet støttet op om Ovartaci Museets overlevelse gennem en pop-op udstilling i et af byens tomme butikslokaler, vi har lavet et stort kunstprojekt for hjemløse med henblik på at give denne gruppe borgere mulighed for at komme til orde. Vi har udviklet vejledning til brug af kunsten som arena for styrkelse af sprog bl.a. blandt børn af anden etnisk herkomst end dansk. Vi har arbejdet terapeutisk med sygeplejersker og udviklet kunsttilbud til mennesker med demens, kræftramte eller tidligere kræftpatienter, ensomme, immigranter, udsatte familier og mange flere. Alt i alt forsøger ARoS i disse år at bidrage aktivt til at udvikle et venligere samfund, hvor borgere i tryghed og med fornøjelse kan blive tilbudt gode og succesfyldte kunstoplevelser med varierende indhold og fokusområder. Hvad enten der er tale om børn, unge eller ældre, er det vigtigt for os at tydeliggøre, hvorledes et kunstmuseum som ARoS er et kunstmuseum for alle. I vores vifte af kunstformidlingstilbud søger vi derfor også til enhver tid at tage udgangspunkt i borgernes behov, hvorfor vi også hele tiden er nysgerrige på sammenhænge, hvor kunsten kan spille en aktiv rolle for menneskets forhold til den verden, vi omgiver os med og for dets bedst mulige velbefindende.

Denne nysgerrighed førte os til Montreal Museum of Fine Arts, som de seneste 20 år har arbejdet indgående med udvikling af kunstmuseet som samfundets allierede og aktive understøtter af en række sociale og sundhedsmæssige indsatsområder – et greb de har valgt at navngive ”Sharing the Museum – Bridging Art and Community”.

Gennem en blanding af workshop observationer, formidlingsmæssig erfaringsudveksling og sparringsmøder fik vi her nyttig indsigt i museets bredde – ikke alene i forhold til de mange forskellige brugergrupper, som museet har formået at favne, men i høj grad også i forhold til omfanget af samarbejdspartnere involveret i de enkelte indsatsområder. Med afsæt i en fælles interesse i at udforske de elementer af den positive indflydelse, som kunst og kultur f.eks. kan have på psykisk og fysisk forebyggende og helbredelse, samarbejder Montreal Museum of Fine Arts med en bred vifte af bl.a. læger, psykologer, speciallærere og terapeuter. På den måde tilsikres det, at arbejdet er understøttet af den nyeste forskning og sker på menneskelig forsvarlig vis.

Men et par ikke uvæsentlige sideeffekter ved museets tilknytning til sundhedssektoren er den samtidige styrkede økonomisk opbakning for ikke at tale om adgangen til relevante myndigheder og organisationer, der kan hjælpe med at formidle de aktuelle tilbud og projekter ud til rette (og trængende) brugere. Museet arbejder på den måde med at udvikle tilbud til borgergrupper fremfor til det enkelte individ, hvilket igen bidrager til at støtte deres erklæring om at være en relationsskabende og vidensdelende institution. Af konkrete eksempler kan f.eks. nævnes, at Montreal museets tilbudspakker til børn med intellektuelle udfordringer både udvikles og afvikles i tæt samarbejde med børnepsykologer og specialpædagoger, samt at en række udvalgte læger i Montreal er certificerede til at kunne udskrive “museumsbesøg på recept”. Det er derfor også vores klare opfattelse, at museet og de forskellige led af samarbejdspartnere er bundet sammen af et værdifuldt web af sundheds- og samfundsmæssig ansvarlighed, stor faglig ekspertise og ikke mindst stærke ejerskabsfølelser.

Montreal Museum of Fine Arts opererer med fire kategorier: Uddannelse, kultur, sundhed og fællesskab, og på tværs af disse løber fire underkategorier: det digitale, det kreative, forskning og netværk. Udgangspunktet er selvfølgelig KUNST, og det fascinerende i denne måde at gå til kunstformidling på er det konsekvente valg, der rummer en institutionel stærk vilje og tro på, at denne tilgang skaber gode ringe i vandet, og gør museet til en afgørende medspiller i samfundet.

Bekendtskabet med Montreal Museum of Fine Arts har i høj grad bekræftet os i, at ARoS bestemt skal fortsætte arbejdet med at udbygge de sociale- og sundhedsrelaterede indsatsområder, så vi i fremtiden kan gøre kunsten tilgængelig for endnu flere mennesker. Men vi er også blevet bekræftet i at vi ikke kan løfte opgaven alene. Vi har derfor intentioner om, at vi den kommende tid skal styrke det tværprofessionelle samarbejde med relevante organisationer og fagpersoner, så vi sammen kan udforske kunstens potentiale som inspiration til udtrykke sig, som platform for svære samtaler og som trinbræt for et styrket well beeing.

Anne Mette Høncke og Birgit Pedersen