Skal kunstmuseer udleje kunst til erhvervsvirksomheder?

Dette indlæg blev udgivet i Kunstens rolle, Samlingen den af .

Foranlediget af en tidligere blog: Hvorfor sælger I ikke kunsten fra magasinet? har vi fået forespørgsler om vores holdning til at udleje kunst fra samlingen til erhvervsvirksomheder. Som reglerne er nu, kan det ikke lade sig gøre, og jeg tror også, det vil være problematisk at åbne for den mulighed.

Som det er nu, kan kunstværker fra samlingen i et begrænset omfang uddeponeres på visse offentlige institutioner: Rådhuset, Universitetet, Retsbygningen m.v.
Men når værkerne skal ud af huset, kræver det speciel forsikring, at de anbringes sikkerhedsmæssigt forsvarligt både med hensyn til tyveri, beskadigelser og klimatiske forhold m.v., for når det er museumsværker, skal de bevares for eftertiden, i princippet til evig tid.

Udover at vises i ARoS’ egne skiftende udstillinger, bliver mange af museets kunstværker udlånt til udstillinger i ind- og udland, ligesom de jævnligt skal igennem en løbende konserveringsproces, således at de ikke forfalder. Som museumsværker skal de til stadighed være tilgængelige for forskning og formidling, derfor kan de ikke være spredt ud alle mulige forskellige steder.

Kunstværkerne i en samling som ARoS’ er for en stor dels vedkommende donationer fra fonde, firmaer og privatpersoner, der jo netop har ønsket at gøre dem tilgængelige for hele befolkningen på offentlige udstillinger – ikke i mere private omgivelser eller for at skaffe penge ved udleje. Kunstnerne selv har jo også brug for, at deres værker bliver fremvist for et bredt publikum, hvis de skal kunne udvikle en karriere.

De kunstværker, der indgår i et kunstmuseums samling, bliver udvalgt efter deres kunstneriske udsagn, de kan være voldsomme, provokerende, problematiserende og alt muligt andet end egnet til udsmykning. Det er to helt forskellige situationer, der kalder på forskellige kunstneriske kvaliteter.

Masser af kunstnere og gallerier hjælper gerne med kunst til udsmykning på erhvervsvirksomheder, og mange firmaer har heldigvis kunstforeninger med et større budget til kunstindkøb end museet har. Ved mange offentlige byggerier afsættes en procentdel til indkøb af kunst til udsmykning, og det er af stor betydning for kunstverdenen.

Museernes opgave er at vise kunst og formidle den kunstneriske oplevelse, men vi skal ikke tage brødet ud af munden på gallerierne og kunstnerne, for så dør kunsten.